Mainasse

Bijzondere Uitvaartzorg

Een Molukse uitvaart

Doordat ik al jaren in de Molukse gemeenschap leef, heb ik van dichtbij helaas al vele uitvaarten meegemaakt.

Alle ongeschreven regels en vaste tradities probeert iedere Molukker hoog in het vaandel te houden. Soms met moeite, omdat men niet in de wijk zelf is opgegroeid. Op die momenten ben ik een waardevolle aanvulling als uitvaartverzorger. Maar ook als de familie alles zelf al goed op de rit heeft, ben ik er als algemeen aanspreekpunt, zodat de nabestaanden wat rust krijgen in deze drukke periode.Ik kan met recht zeggen dat ik hierin uniek ben.

U betaalt voor uitvaartdiensten, maak er dus goed gebruik van!

Voor veel Molukkers is het overlijden een heel normale zaak. Ze rijden het hele land door om op bezoek te gaan naar de familie in rouw, voor een malam penghiburan/troostdienst of een laatste groet aan hun vaak verre familielid, pela of orang kampong. Allemaal met de envelop in de hand. 

Voor hen is het bij een overlijden ook heel normaal dat je er voor elkaar bent. Direct na een overlijden zorgt de familie, de kerkraad en de gemeenschap voor de hele organisatie.
De uitvaartbegeleider hoeft vaak alleen maar te komen voor het logistieke deel, de rest doen ze allemaal zelf. Niks moeilijks aan dus……..
 
Maar steeds meer komen we in een andere Molukse wereld dan de afgelopen jaren standaard was. Steeds vaker kiezen ook Molukkers voor een crematie of een niet-kerkelijke uitvaart. Hoe ga je dan met die tradities om? Er komen ook meer gemixte families met bijvoorbeeld een Nederlandse en een Molukse ouder, waardoor veel gezinnen buiten de “wijk” wonen en niet volledig zijn opgegroeid met de Molukse tradities. Bij een overlijden wil men echter toch wel die traditie handhaven en zorgen dat alles gaat zoals “het hoort”. De contacten met kumpulans en kerkraad is dan niet altijd zo vanzelfsprekend meer en de catering moet dan worden opgevangen door professionele bedrijven.

Mama had het zo gewild.........
   Steeds vaker wordt mijn hulp gevraagd in de Molukse gezinnen om de uitvaart   
   te geven die moeder of vader zo graag gewild had, maar de reguliere   
   uitvaartondernemer niet kan bieden.
   Op deze manier krijgt de overledene het afscheid zoals hij of zij het had gewild. 
   Een geruststelling voor de familie in rouw. 

Het enveloppen-systeem is al jaren een prachtig systeem om onze (Molukse) medemens te helpen in deze moeilijke periode. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel is het een behoorlijke klap.
Een gemiddelde Molukse begrafenis kost al snel € 8.000,--/9.000,--. En daar komt nog de grafsteen  bij, want de meesten kiezen er toch voor om begraven te worden in een familiegraf.

In de voorgaande jaren waren de enveloppen bij een gemiddelde Molukker met een flinke familie en een goed sociaal leven dan wel voldoende om in ieder geval de begrafenis en de catering te kunnen bekostigen. Daarnaast kwam er ook vaak geld vanuit het kerkbestuur of de kumpulan waarbij ze waren aangesloten. Maar hoe is dat tegenwoordig? Hoe zit dat met onze laatste oudjes van de 1e generatie? Zijn zij voldoende verzekerd, hebben ze genoeg op de bank staan of kunnen de kinderen deze kosten gemakkelijk opvangen?
Er zijn nog enkele kumpulans die goed lopen, maar het grootste deel zit al in de financiële problemen. Net als de kerkgemeenten. De kerken lopen leeg, dus ook de kas wordt minder. Veel mensen zijn zelfs helemaal geen lid meer van een kerk.
Waarvan worden dan die kosten allemaal betaald?

Gelukkig weten veel Molukkers van 2e en 3e generatie hun leven te verzekeren. Maar is dat nog wel voldoende? Wanneer hebt u daar voor het laatst naar gekeken? Hoeveel keert de verzekering uit en aan wie?  Is het in geld of natura. Zijn er nog regels waar u aan moet voldoen? Bent u verplicht om bij hen de uitvaartdiensten af te nemen of mag u zelf alles kiezen? Wat zijn de wensen? Zijn die haalbaar? En wat zijn de kosten? En is de verzekering dan wel toereikend?

We spreken graag eens af (geheel vrijblijvend) bij u thuis of bij ons. Wij kunnen u in zo'n gesprek vanuit onze ervaring van advies dienen in alles met betrekking tot de begrafenis of crematie en desgewenst een kostenbegroting voor u maken. Ook kunnen we de polissen doornemen zodat u weet wat u werkelijk ontvangt.         

Een geruststelling voor u en een handige leidraad voor uw naasten. 

 

De wijze waarop de uitvaart wordt vormgegeven, helpt enorm bij de verwerking van het verlies.


 
     
    


E-mailen
Bellen