Mainasse

Bijzondere Uitvaartzorg

Een christelijke uitvaart voor iedereen

“Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”
Johannes 11: 25  

Als u wordt geroepen om thuis te komen...........
Wordt het dan een mooie traditionele kerkdienst en begrafenis of een bijzonder en intiem afscheid met elkaar?

En wilt u dan die begrafenisondernemer die al jaren in de buurt zit of staat u open voor een jong bedrijf dat zich flexibel opstelt en met u meedenkt, u ontzorgt en 24 uur per dag voor u klaar staat.
Kiest u willekeurig of bewust een christelijke uitvaartverzorger?

Wij ontdekken steeds meer dat christenen aan het zoeken gaan naar gelijkgestemden. 
Ook de mensen die de kerk in het verleden hebben verlaten, gaan op het moment van ziekte of ouderdom toch weer op zoek naar God. En als u dan geen eigen kerk meer heeft, maar wel een predikant wenst................ dan zijn wij daar om voor te zorgen.

Het is al jaren het motto van Hèlen: "Vanuit mijn christelijke levensovertuiging is het mijn missie om mensen te helpen, op welk vlak dan ook." Ook Rebana spant zich op diverse gebieden in om de medemens terzijde te staan. Ieder mens verdient een waardig afscheid en de mogelijkheid om een kerkelijke uitvaart te krijgen. We bouwen graag een brug tussen de wereld en het geloof.

Wij hebben kennis van de diverse kerkelijke werkmethoden en tradities. Welke familie ons ook belt, wij staan dag en nacht klaar om hen te begeleiden bij het afscheid van hun dierbare. Vanuit welke geloofsovertuiging dan ook.

Een eenvoudig en klein afscheid, een traditioneel kerkelijke begrafenis of "omdat vader kerkelijk was" toch een predikant gekozen. Hoe u het afscheid van uw dierbare (of uzelf) wilt hebben, is geheel aan u.

In deze hectische periode begeleiden wij u bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen en ontzorgen vanaf het overlijden (of zelfs al daarvoor) tot na de uitvaart.

We zijn bovendien gespecialiseerd in het begeleiden van Molukse gezinnen waarin alle speciale (kerkelijke en traditionele) tradities worden meegenomen.

Wilt u afscheid nemen in de kring van gemeente en geloof? U kunt bij ons terecht voor de beste zorg en begrip rondom de uitvaart.


Met de liefde van God mogen wij families ondersteunen in deze moeilijke periode.
 


Wij begeleiden families bij kerkelijke en niet kerkelijke uitvaarten.E-mailen
Bellen